Američki istraživački tim iz laboratorije Harvard Medical School i Tehnološkog instituta u Masačusetsu pokazao je da ishrana bogata mastima dovodi do interakcije između crevnih bakterija (mikrobioma) i imunoloških ćelija, slabeći imunski odgovor u identifikaciji ćelija raka.[1] 

Ishrana bogata mastima narušava odnos između creva i imunskih ćelija i čini ćelije imunskog sistema manje efikasnim u potrazi za tumorskim ćelijama.

Imunski sistem nas štiti od raka

Određene ćelije našeg imunskog sistema specijalizovane su za razlikovanje normalnih od  abnormalnih ćelija. One stalno patroliraju telom tražeći i uklanjajući ćelije koje prepoznaju kao pretnju zdravom tkivu. Kako?

Postoji jedan specifičan imunski proteinski kompleks pod nazivom MHC II, koji služi kao marker za abnormalne ćelije – on vezuje strani antigen na ćelijskoj površini i uništava ga. Tako naš imunski sistem neprestano uklanja bolesne ćelije iz našeg organizma.

Imunske ćelije ne prepoznaju abnormalne ćelije

Radna grupa tog tima pokazala je na miševima da ishrana sa visokim udelom masti stvara sojeve bakterija koje smanjuju koncentraciju važnog MHC-II. Na taj način imunske ćelije nemaju dovoljan kapacitet da pouzdano prepoznaju abnormalne ćelije, a kao posedica, te ćelije mogu da prerastu u tumor. Ćelije raka koriste ove i mnoge druge trikove da ostanu neotkrivene.

„Ako utičemo na porast nivoa molekula imunskog prepoznavanja, veća je verovatnoća da će imunska ćelija prepoznati tumor”, kaže doktor Charlie Chung iz istraživačkog tima, što svakako predstavlja ohrabrujuću vest za poboljšanje postojećih terapija raka. Otkriveni mehanizam bi mogao da nam pomogne da „nadmudrimo” tumorske ćelije, kaže na kraju i šef istraživanja Semir Beiaz.

Interakcija između ishrane, mikroba i našeg imunskog odgovora ima potencijal da nam objasni kako način života, adekvatna ili neadekvatna ishrana mogu da doprinesu sprečavanju, odnosno razvoju tumora, i njegovoj regresiji, odnosno progresiji.

 
Image by Erika Tanith from Pixabay

Literatura: 

[1] Meredith A J Hullar, Diet, the gut microbiome, and epigenetics, Cancer J, 2014 May-Jun;20(3):170-5 

Leave a comment

error: Content is protected !!