Prijavljivanje

Direktno savetovanje:

Popunjavanje prijave (nije obavezno, ali olakšava zajednički rad)
Zakazivanje termina (putem mail-a, telefona)
Prva konsultacija (razgovor sa Vama u trajanju oko 1.5 sat, opšte merenje i merenje procenata masti u telu metodom BIA „Bio-Impedanz Analyse”)
Kontrole (3 kontrolna BIA merenja na svakih 20 dana i kraći razgovor)
Dalja kontrolna merenja (po isteku programa)

Online savetovanje:

FETT FREI metoda bez BIA merenja je ipak moguća! Online savetovanje je moguće s istim uspehom kao i direktno savetovanje. Velika baza podataka stvorena na osnovu rada sa stotinama klijenata i iskustvo sa najrazličitijim slučajevima, može Vas i bez merenja svrstati u odredjenu grupu Vašeg profila i tako započeti progam. Potrebno je sledeće:

Popunjavanje prijave i on-line upitnika  (lične sklonosti i navike u ishrani) (nije obavezno)

Fotografija cele figure novijeg datuma u lakoj odeci – fotografija je samo za internu upotrebu i nece se nikada i nigde objavljivati (nije obavezno)
Zakazivanje razgovora (putem jednog od željenih medija: whatsapp, viber …)

Start!

Bez obzira koji ste vid savetovanja izabrali:

Određivanje cilja
Kreiranje individualnog plana ishrane (plan se menja 3 puta na svakih 20 dana) i šalje se mail-om.
Podrška tokom programa putem mail-a, sms, telefona i dr.

Cene programa FETT-FREI je ista u oba slučaja.

Kontakti

Leave a comment

error: Content is protected !!