Program FETT-FREI  nije dijeta u pravom smislu te reči, to je način ishrane i način života. FETT-FREI  je individualni program. Veoma je efikasan, jer prema Vašim parametrima izračunava optimalnu restrikciju, koju Vaš organizam neće “zapamtiti“ i s kojom će se jo-jo efekat  maksimalno izbeći, a da se pri tom, zahvaljujući pravlnoj ishrani, ne izgubi mišićna masa, već praktično samo masno tkivo!

 

FETT-FREI  program je učenje vraćanju pravilnoj ishrani

 

A šta je to pravilna ishrana ?

Danas svaka razvijena zemlja u svetu ima svoju tzv. Piramidu zdrave hrane. Postoje piramide zdrave hrane evropskih zemalja, kao uostalom i američka, kineska, japanska i dr. One se, naravno, razlikuju od zemlje do zemlje, shodno različitim  klimatskim i kulturnim faktorima.

 

Piramida zdrave hrane u Nemačkoj  , koju je objavilo Nemačko društvo za ishranu DGE, Deutsche Gesellschaft für Ernährung, (www.gde.de) 2000. godine, aktuelna je i danas

Nemačko društvo za ishranu je, takodje, izdalo 10 pravila DGE o zdravoj i pravilnoj ishrani ….

 

error: Content is protected !!